ගෙදර වැඩ සහ විභාග වලට සූදානම් වෙද්දී අපගේ උපදේශකයන් සමඟ කතාකරන්න. මේ සියල්ල නොමිලේ !

Help.lk යනු ස්වේච්ඡා උපදීශකයෙකු සමඟ ඔබව සම්බන්ධ කළ හැකි අන්තර්ජාල සේවාවකි.

චැට් කර බලන්න

ගෙදර වැඩ සහ විභාග වලට සූදානම් වෙද්දී අපගේ උපදේශකයන් සමඟ කතාකරන්න. මේ සියල්ල නොමිලේ !

Help.lk යනු ඇත්තටම පන තියන පුද්ගලයෙක් සමඟ ඔබව සම්බන්ධ කළ හැකි 24/7 අන්තර්ජාල සේවාවකි.

චැට් කර බලන්න

කොහොමද අපට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන්?

SCIENCE ICONපාසල් ගණිතය :අපගේ උපදේශකයින්ට ඔබගේ පාසැල් ගණිතය ගැටළු විසඳීමට, ඔබේ ගෙදර වැඩ හෝ විභාග වලට සූදානම් වෙද්දී උදව් කරන්න පුළුවන්.

SCIENCE ICONවිද්‍යාව :අපගේ උපදේශකයින්ට ඔබගේ පාසැල් විද්‍යා ගැටළු විසඳීමට, A/L විද්‍යාවට, ගෙදර වැඩ හෝ විභාග වලට සූදානම් වෙද්දී උදව් කරන්න පුළුවන්.

ASSESSMENTS ICONපැවරුම් :ඔබගේ විශ්ව විද්‍යාල පැවරුම් සඳහා සුදුසුකම් ලත් උපදේශකවරුන්ගෙන් උදව් ලබාගත හැක.

 1. 100% නොමිලේ !

  ඔබට අවශ්‍ය තරම් උදව් ඉල්ලන්න. ඔබට අවශ්‍ය තාක් කල් කතා කරන්න. නොමිලේ !

 2. ඕන වෙලාවක උදව් ඉල්ලන්න

  කලින් වෙන්කරගන්න ඕනෙ නෑ ඕනෑම වේලාවක, රෑ 12ට උනත් උදව් ඉල්ලන්න*

 3. යාලුවෙකුට SMS කරනවට වඩා ඉක්මන්

  ගිණුමක් හදල, උපදේශකයෙක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට මිනිත්තු කිහිපයය් යන්නේ. දිගුකාලීන කැපවීමක් අවශ්ය නොවේ.

 4. දක්ෂ, බුද්ධිමත් උපදේශකයින්

  ඔයාගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඇත්ත පුද්ගලයෙකු එක්ක කතා කරන්න. අපගේ සියලු උපදේශකයින් එක්කෝ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් හෝ ඔබ ඉල්ලූ මාතෘකාව පිළිබඳ සහතික ප්‍රශ්නාවලිය සමත් වූ පුද්ගලයන්ය.

 1. 100% නොමිලේ !

  ඔබට අවශ්‍ය තරම් උදව් ඉල්ලන්න. ඔබට අවශ්‍ය තාක් කල් කතා කරන්න. නොමිලේ !

 2. ඕන වෙලාවක උදව් ඉල්ලන්න

  කලින් වෙන්කරගන්න ඕනෙ නෑ ඕනෑම වේලාවක, රෑ 12ට උනත් උදව් ඉල්ලන්න*

 3. යාලුවෙකුට SMS කරනවට වඩා ඉක්මන්

  ගිණුමක් හදල, උපදේශකයෙක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට මිනිත්තු කිහිපයය් යන්නේ. දිගුකාලීන කැපවීමක් අවශ්ය නොවේ.

 4. දක්ෂ, බුද්ධිමත් උපදේශකයින්

  ඔයාගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඇත්ත පුද්ගලයෙකු එක්ක කතා කරන්න. අපගේ සියලු උපදේශකයින් එක්කෝ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් හෝ ඔබ ඉල්ලූ මාතෘකාව පිළිබඳ සහතික ප්‍රශ්නාවලිය සමත් වූ පුද්ගලයන්ය.

ඔබේ උපදේශකයින් කවුද?

සෑම උපදේශකයෙකුම ඔබට කථා කිරීමට පෙර දැඩි පරීක්ෂාව සහ පුහුණු ක්‍රියාවලියකට භාජනය වේ! අපගේ වෙබ් අඩවියේ උදව් කරන ගොඩක් දෙනෙක් විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් හා පිළිගත් උපාධිදාරීන්ය 

අප සමඟ ස්වේච්ඡාවෙන් උදව් කරන්න!

ඔබේ කාලසටහනට අනුව සිසුන්ට උදව් කිරීමට කැමතිද? උපදේශකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වන්න! හිතේ සතුට මොන දේටත් වඩා වටී

හැම ළමයෙක්ම විශ්ව විද්‍යාලයකට යාමට සහ හොද ලකුණ ගන්න අවස්ථාව ලැබිය යුතුය.

අපේ මෙහෙවර : සිසුන්ට ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා උපකාර කිරීම සඳහා අපි සජීවීව අධ්‍යාපන සහාය සමඟ සම්බන්ධ කරමු.

ආරම්භයේදී, අපි අවධානය යොමු කරන්නේ පාසල් සිසුන්ට නොමිලේ 24/7 ඕනෑම වෙලාවක උපකාර කිරීමටය.

Our Vision

අපේ දැක්ම : අපට ඉගෙන ගැනීමට ධනවත් හෝ උගත් දෙමාපියන් අවශ්‍ය නොවන ලෝකයක ජීවත් වීමට අවශ්‍යය. මෙය යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීමේ අපගේ කාර්යභාරය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම සිසුවෙකුටම උසස් තත්ත්වයේ සහාය ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීමයි. මෙම ආධාරක සේවාවන් ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක සහ ඕනෑම උපාංගයකින් ලබා ගත හැකි යැයි අපි විශ්වාස කරමු (අපගේ ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ අනෙක් සියල්ල මෙන්).

How It works

මේක කරන්නේ කොහොමද : Help.lk ස්වේච්ඡා උපදේශකයින් සමඟ සෘජුවම සම්බන්දවී ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි සිසුන් වෙත ළඟා වේ. සිසුන්ට නිශ්චිත විෂයයකට (උදා.ගණිතය) උදව් ඉල්ලීමට අපගේ පද්ධතිය 24/7 භාවිතා කළ හැකිය. බොහෝ විට මිනිත්තු 5 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළදී ශිෂ්‍යයා අපගේ පද්ධතියේ උපදේශකයෙකු සමඟ සම්බන්ධ වේ. අපගේ සියලුම උපදේශකයින් අප පුහුණු කරන සහ සහතික කරන ස්වේච්ඡා උපදේශකයින් වේ. (අපගේ අනගි ස්වේච්ඡා අවස්ථාව ගැන මෙතනින් වැඩිදුර දැන ගන්න!)

Sign up to our Newsletter

(We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)